Gratis wifi

10,00 €

Gratis wifi, gewild in coffeeshops maar ook bij andere commerciele partijen. 20x30cm